Γυμναστήριο

Spagym

Σωματική και πνευματική αναδόμηση στο Fitness club.

Baby Swimming Classes 

Προγράμματα κολύμβησης για παιδιά
Πληροφορίες / Εγγραφές: Spa Center, τηλ. 27410 52011